Cimple is een totaalpakket waarin functionaliteiten als documentenbeheer, sitemapgeneratie, template keuze, publicatieplanning en statistieken standaard zijn. Hieronder een overzicht van de standaardfunctionaliteiten.

In-line en in-place editing

Een unieke functionaliteit van Cimple CMS is dat de gebruiker ín de website zelf kan typen (in-place editing) , hiervoor dient men dus geen aparte editvensters of schermen te openen. De interface van de website is namelijk tevens de interface van het CMS. Dankzij deze functionaliteit is tijdens het beheren direct zichtbaar hoe de wijzigingen er op de website uit komen te zien.

Uitgebreide tekst opmaakmogelijkheden

Cimple CMS biedt de volgende tekstopmaak mogelijkheden: vette letter, cursieve letter, en onderstrepen van tekst. Teksten kunnen links of rechts uitgelijnd worden of gecentreerd in de website worden weergegeven. Bij een opsomming van regels kunnen bullets of kan een nummering aangebracht worden.

Printvriendelijke pagina’s

De mogelijkheid om de webpagina (standaard pagina types) op papier te printen.

Eenvoudige verplaatsing van content

In één handeling kan een pagina op een andere locatie (en zelfs op een ander niveau) in de website geplaatst worden. Daarnaast kunnen middels de "knip en plak" functionaliteit grote hoeveelheden tekst in een keer in de website geplaatst worden.

Content import

Grote hoeveelheden content kunnen in bulk worden geïmporteerd via bijvoorbeeld CSV, XML en RSS.

Afbeeldingen beheer

Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om afbeeldingen van de eigen computer of het netwerk te uploaden om ze vervolgens op de website te plaatsen. Het is bovendien mogelijk om de tekstomloop bij een afbeelding te bepalen.

Documenten beheer

Document-, Geluid-, video-,  en overige bestanden kunnen in het contentgedeelte van de webpagina worden opgenomen.

Tabellen beheer

Met behulp van Cimple CMS kunnen tabellen in de website gemaakt worden.

Verwijzingen beheer

In de teksten van de website kan door de redacteur eenvoudig een link naar een andere pagina in de website (een interne link) opgenomen worden. Op gelijke wijze kunnen ook links naar andere websites of naar een e-mail adres geplaatst worden.

Template keuze

Middels het CMS kan door de redacteur worden gekozen voor een bepaald type template (pagina).

Automatische validatie interne hyperlinks

Interne links naar niet bestaande pagina's worden door het systeem voorkomen omdat de redacteur tijdens het verwijzingenbeheer wordt gewezen op alle actieve pagina's. Ook bij het verwijderen van een document van de website wordt de redacteur geattendeerd op de in de website aanwezige verwijzingen naar dit document. Dankzij deze functionaliteit kan worden voorkomen dat er “dode” verwijzingen in de website staan.

Pagina’s toevoegen / verwijderen

De website kan eenvoudig uitgebreid of ingekrompen worden door middel van het toevoegen of verwijderen van een pagina.

Website structuur aanpassen

Redacteurs zijn in staat om de websitestructuur aan te passen door middel van het aanmaken, verwijderen of bewerken van menu items. Ook kan door middel van het koppelen en ontkoppelen van pagina’s de navigatiestructuur aangepast worden.

Menu onderdelen wijzigen

De titel van een menu onderdeel kan eenvoudig door de redacteur aangepast worden. Ook een navigatiemenu waarin gebruik wordt gemaakt van Flash technologie kan met behulp van Cimple CMS worden beheerd.

Automatische generatie menustructuur en sitemap

Een wijziging van de menu onderdelen wordt door het systeem automatisch doorgevoerd in het navigatiemenu en in de sitemap.

Gebruikersbeheer

Er kan gekozen worden voor beheer door meerdere redacteuren waarbij per redacteur bepaalde, beperkte rechten kunnen worden toegewezen. De eindredacteur heeft maximale beheersrechten en de mogelijkheid om overige redacteuren in te voeren, te verwijderen of de rechten te wijzigen.

Basic workflow

Cimple CMS beschikt over een basale maar doeltreffende workflow management functionaliteit. De redacteur kan pagina’s aanmaken en content plaatsen waarna de eindredacteur de klaargezette content na goedkeuring kan publiceren.

Toegang online handleiding

Naast de handleiding vindt de gebruiker hier tips en trucs, e-mailformulier voor gebruikersvragen en update overzichten. De online handleiding is direct vanuit het CMS te openen en daardoor altijd beschikbaar.

Zoekmachine vriendelijke opzet

 Websites op basis van Cimple CMS zijn zoekmachine vriendelijk opgezet. In de code, aan de “achterkant” van de website wordt rekening gehouden met de criteria die zoekmachines hanteren. Hierdoor worden webpaginatitels goed geïndexeerd en wordt de inhoud (content) van de website door zoekmachines goed doorzocht. Cimple CMS biedt de beheerder bovendien de mogelijkheid om de website een titel mee te geven zodat de website beter vindbaar is.
log in